Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser pr.

01/01/2022

VitrineMedia sælger kun varer og ydelser til erhvervsdrivende på B-t-B markedet, og derfor kan private personer ikke være part i aftaler indgået med VitrineMedia ApS, herunder benævnt VitrineMedia.

VitrineMedias salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået mellem køber og VitrineMedia ApS, med mindre andet fremgår af specifik og skriftlig aftale indgået mellem køber og VitrineMedia.
Alle priser på www.VitrineMedia.dk er i danske kroner (DKK) og gældende for vores standardsortiment ekskl. moms, fragt/leveringsomkostninger svarende til ’Ab lager’.

De nævnte priser er også ekskl. eventuelle kørsels- og montage omkostninger i forbindelse med en aftalt montageforretning i forbindelse med den solgte displayløsning.

Dette er gældende med mindre andet er specifikt nævnt i skriftlig form på VitrineMedias salgsdokumenter såsom tilbud, ordrebekræftelse eller faktura i den konkrete sag.
VitrineMedias standard betalingsbetingelse er 14 dage netto, medmindre andet er specifikt angivet på VitrineMedias salgsdokumenter såsom tilbud, ordrebekræftelse eller faktura i den konkrete sag.

VitrineMedia forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betalingen har fundet sted, og hele beløbet er indbetalt.

Betaling med frigørende virkning kan udelukkende foretages til VitrineMedias bankkonto i Djurslands Bank: Reg.: 7264. Konto: 131 55 19.
I tilfælde af forsinkelse har køber pligt til at give VitrineMedia en rimelig – ekstra – frist til at levere de aftalte varer og ydelser, og køber kan herefter kun ophæve aftalen/købet, hvis levering ikke er sket inden denne ekstra frist.
VitrineMedia har ret til at udbedre eventuelle mangler ved det leverede indenfor en rimelig tidsfrist svarende til 20 arbejdsdage.

Dette betyder, at køber ikke kan ophæve aftalen/købet, hvis VitrineMedia er i stand til at udbedre manglen indenfor den angivne tidsfrist.

Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning eller anden økonomisk kompensation, så længe mangler udbedres indenfor den angivne frist.

Alt salg fra VitrineMedia er til erhvervsdrivende, og følgeligt er VitrineMedia ikke forpligtet til at yde fortrydelsesret.

Alle illustrationer, tegninger, billeder samt andet digitalt materiale, brugt i forbindelse med tilbud udarbejdet af VitrineMedia, er underlagt copyright, og er således VitrineMedias ejendom.

Misbrug af disse informationer, herunder overdragelse af disse til 3. mand, der henter inspiration fra ditto eller anvender disse helt eller delvist, retsforfølges i hht.

gældende dansk lov om erstatningsansvar. VitrineMedia påberåber sig de samme rettigheder, hvis part eller 3. mand misbruger informationer og andet digitalt materiale fra www.VitrineMedia.dk
Der tages generelt forbehold for trykfejl og prisændringer.
Eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med samhandlen med VitrineMedia, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os:

VitrineMedia ApS

CVR-nr. 32 44 31 09

Bakketoften 3, 8541 Skødstrup

Mail: salg@VitrineMedia.dk

Vi tilstræber at opfylde en høj standard, og vores politikker og procedurer bliver løbende revideret. Fra tid til anden kan vi derfor ændre denne privatlivspolitik.

Vi anbefaler dig derfor løbende at holde dig opdateret på denne side.